Skip to main content

Important Eviction Protection Information

Oregon’s 2021 statewide eviction moratorium will not automatically protect renters who are unable to pay their rent. To qualify for protection against eviction for non-payment of rent, renters must submit a declaration of financial hardship to their landlord.
News article
Release date: 03/26/2021
Sponsored by: Community Development Department

اللغة العربية     Af Soomaali           زبان فارسی       Tiếng Việt

The 2021 statewide eviction protections are different from those in 2020. The new protections are not automatic and require a signed declaration of financial hardship be submitted to landlords by March 31, or as soon as possible thereafter, to avoid eviction for non-payment of rent through June 30, 2021.  

To qualify for eviction protections, renters must meet one or more of the following criteria:

 • loss of household income,
 • loss of work or wages,
 • increased medical expenses,
 • increased child care responsibilities or responsibilities to care for a person with a disability, an older adult or a person who is injured or sick,
 • increased costs for child care or caring for a person with a disability, an older adult or a person who is injured or sick, or
 • other circumstances that have reduced income or increased expenses.

Although landlords can give eviction notices for non-payment if they have not received a tenant’s declaration of financial hardship by March 31, 2021, once the tenant submits a declaration it stops the eviction process. Landlords must accept a signed declaration if rent, utilities, and fees cannot be paid.  

Landlords who issue any non-payment notice before June 30, 2021 are also obligated to provide renters with information on the moratorium protection and include a copy of the declaration. When submitting the declaration, renters are advised to note the date and time it was given to the landlord, as well as retain a copy or photo of the document for future reference.

Additional resources:


Arabic:

معلومات مهمة عن الحماية من الإخلاء

تختلف إجراءات الحماية من الإخلاء على مستوى الولاية لعام 2021 عن تلك الموجودة في عام 2020. إجراءات الحماية الجديدة ليست تلقائية وتتطلب تقديم إعلان موقع عن المصاعب المالية إلى أصحاب العقارات بحلول 31 أيار/ مارس ، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك ، لتجنب الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار حتى 30حزيران /  يونيو 2021.

للتأهل للحصول على الحماية من الإخلاء ، يجب على المستأجرين استيفاء واحد أو أكثر من المعايير التالية:

 • فقدان دخل الأسرة
 • فقدان العمل أو الأجر
 • زيادة النفقات الطبية
 • زيادة مسؤوليات رعاية الطفل أومسؤوليات رعاية شخص معاق أو شخص مسن أو مصاب أو مريض
 • زيادة تكاليف رعاية الطفل أو رعاية شخص معاق أو شخص مسن أو مصاب أو مريض
 • ظروف أخرى أدت إلى انخفاض الدخل أو زيادة المصروفات

لى الرغم من أنه يمكن للمالك إعطاء إخطارات إخلاء لعدم الدفع إذا لم يتلقوا إعلان المستأجر عن الضائقة المالية بحلول 31 أيار/ مارس 2021 ، بمجرد تقديم المستأجر إعلانًا ، فإنه يوقف عملية الإخلاء. يجب على الملاك قبول إقرار موقع إذا كان الإيجار والمرافق والرسوم لا يمكن دفعها.

يُلزم الملاك الذين يصدرون أي إشعار بعدم الدفع قبل 30 حزيران/ يونيو 2021 أيضًا بتزويد المستأجرين بمعلومات عن حماية الوقف الاختياري وتضمين نسخة من الإعلان. عند تقديم الإعلان ، يُنصح المستأجرون بتدوين تاريخ ووقت منحه للمالك ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسخة أو صورة من المستند للرجوع إليها في المستقبل

مصادر إضافية:


Somali:

Macluumaadka Badbaadinta Guri ka saarista

Ilaalinta ka saarida gobolka oo dhan 2021 way ka duwan tahay kuwa sanadka 2020. Ilaalinta cusubi ma ahan mid otomaatig ah waxayna u baahan tahay cadeyn saxiixan oo dhibaato dhaqaale ah oo loo gudbiyo milkiileyaasha guryaha ilaa ugu dambayn 31-ka Maarso, ama sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurta galka ah intaas ka dib, si looga fogaado ka saarista kirada oo aan bixin. illaa Juun 30, 2021.

Si aad ugu qalanto ilaalinta guri ka saarista, kiraystayaasha waa inay buuxiyaan hal ama in ka badan oo ka mid ah shuruudaha soo socda:

 • Luminta dakhliga qoyska
 • Shaqada ama mushaharka oo kaa luma
 • Kordhinta kharashyada caafimaadka
 • Kordhinta mas'uuliyadaha xanaanada cunugga ama masuuliyadaha lagu daryeelayo qof naafo ah ama qof da 'weyn, dhaawacan, ama jiran
 • Kordhinta kharashyada daryeelka ilmaha ama daryeelka qof naafo ah ama qof waayeel ah, dhaawacan, ama jiran
 • Xaaladaha kale ee hoos u dhigay dakhliga ama kordhinta kharashyada

In kasta oo milkiileyaashu ay ku bixin karaan ogeysiis guri ka saaris ah lacag-bixin la'aan haddii aysan helin ogeysiis kireyste oo ku saabsan dhibaato dhaqaale marka la gaaro Maarso 31, 2021, marka kirayste uu soo gudbiyo caddeyn wuxuu joojinayaa nidaamka ka saarista. Mulkiilayaasha guryaha waa inay aqbalaan cadeyn saxiixan haddii kirada, korontada, iyo khidmadaha aan la bixin karin.

Hantiileyaasha soo saara ogeysiis kasta oo lacag-bixin ah kahor Juun 30, 2021 sidoo kale waxaa waajib ku ah inay kiraystayaasha siiyaan macluumaad ku saabsan ilaalinta ka saarista guriga oo ay ku jiraan nuqul ka mid ah bayaanka Markaad gudbineyso cadeynta, kireystayaasha waxaa lagula talinayaa inay xusaan taariikhda iyo waqtiga la siiyay milkiilaha, iyo sidoo kale inay hayaan nuqul ama sawirka dukumintiga tixraaca mustaqbalka.

Waxyaalo kale oo dheeraad ah:


Farsi:

اطلاعات مهم محافظت در برابر اخراج (تخلیه)

حمایت از تخلیه در کل کشور در سال ۲۰۲۱ با آنچه در سال ۲۰۲۰ متفاوت است متفاوت است. حمایت های جدید به صورت خودکار انجام نمی شود و برای جلوگیری از تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ، اظهارنامه امضا شده از نظر مالی باید تا ۳۱ مارس یا در اسرع وقت پس از آن به صاحبخانه ارائه شود. تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱.

برای واجد شرایط بودن جهت حمایت از تخلیه ، اجاره کنندگان باید یک یا چند معیار زیر را داشته باشند:

• از دست دادن درآمد خانوار

• از دست دادن کار یا دستمزد

• افزایش هزینه های پزشکی

• افزایش مسئولیت ها یا مسئولیت های مراقبت از کودک برای مراقبت از یک فرد معلول یا فردی مسن ، زخمی یا بیمار

• افزایش هزینه های نگهداری از کودک یا مراقبت از فرد معلول یا سالخورده ، زخمی یا بیمار

• شرایط دیگری که باعث کاهش درآمد یا افزایش هزینه ها شده است

 

اگر مالکین نمی توانند اعلامیه تخلیه برای عدم پرداخت را اعلام کنند در صورتی که تا  ۳۱ مارس ۲۰۲۱ اعلامیه مالی برای مستاجر دریافت نکرده باشند ، به محض ارسال اظهارنامه توسط مستاجر ، روند تخلیه متوقف می شود. در صورت عدم پرداخت اجاره ، هزینه های آب و برق و هزینه ها ، موجر باید اظهارنامه امضا شده را بپذیرد.

موجرانی که قبل از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ هرگونه اخطار عدم پرداخت را صادر می کنند نیز موظفند اطلاعاتی را در مورد حمایت از مهلت قانونی در اختیار اجاره کنندگان قرار دهند و نسخه ای از اظهارنامه را نیز درج کنند. هنگام ارائه اظهارنامه ، به مستاجرین توصیه می شود که تاریخ و ساعتی را که به موجر داده شده است ، یادداشت کنند و همچنین یک نسخه یا عکس سند را برای ارجاع در آینده نگه دارند.

منابع اضافی:


Vietnamese:

Thông Tin Bảo Vệ Trục Xuất Quan Trọng

Các biện pháp bảo vệ đuổi nhà trên toàn tiểu bang năm 2021 khác với các biện pháp bảo vệ vào năm 2020. Các biện pháp bảo vệ mới không tự động và yêu cầu người thuê nhà phải nộp bản kê khai tình trạng khó khăn tài chính có chữ ký trước ngày 31 tháng 3 cho chủ thuê, hoặc càng sớm càng tốt sau đó, để tránh bị trục xuất vì không trả tiền thuê nhà cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Để đủ điều kiện nhận các biện pháp bảo vệ trục xuất, những người thuê nhà phải đáp ứng một hoặc những tiêu chí sau:

 • Mất thu nhập trong gia đình
 • Giảm giờ làm việc hay giảm lương
 • Các chi phí y tế bị gia tăng
 • Bị gia tăng các trách nhiệm chăm sóc con trẻ hay các trách nhệm chăm sóc cho một người với thương tật hay một người già, bị thương, hay bệnh
 • Bị gia tăng các chi phí cho giữ trẻ hay chăm sóc cho một người với thương tật hay một người già, bị thương, hay bệnh
 • Những tình huống khác mà khiến thu nhập bị giảm hay gia tăng các chi tiêu

Mặc dù các chủ nhà có thể đưa ra thông báo trục xuất về việc không thanh toán nếu họ không nhận được thông báo về tình trạng khó khăn tài chính của người thuê nhà trước ngày 31 tháng 3 năm 2021, nhưng một khi người thuê gửi tuyên bố thì quá trình trục xuất sẽ dừng lại. Chủ nhà phải chấp nhận một bản kê khai đã ký nếu không thể trả tiền thuê nhà, điện nước và lệ phí.

Các chủ nhà đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc không thanh toán trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 cũng có nghĩa vụ cung cấp cho những người thuê thông tin về biện pháp bảo vệ tạm hoãn và kèm theo một bản sao của tuyên bố. Khi nộp tờ khai, những người thuê nhà nên lưu ý ngày và giờ tờ khai đó được cung cấp cho chủ nhà, cũng như giữ lại một bản sao hoặc ảnh của tài liệu để tham khảo trong tương lai.

Các tài liệu bổ sung: